น้ำยาหล่อเย็น/น้ำยาหม้อน้ำ คืออะไร ?

Coolant : น้ำยาหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในป้องกันการแข็งตัว จะเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับเมืองหนาว เพราะมีจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่า 0 องศา

Long Life Coolant (LLC) : น้ำยาหล่อเย็นที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติ

  • ลดอุณหภูมิ
  • ป้องกันการแข็งตัว
  • ป้องกันการกัดกร่อน
  • ไม่มีส่วนผสมของสารโลหะ

น้ำยาหล่อเย็นในปัจจุบันต้องการให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถนำกลับมาปรับสภาพ แนวโน้มของการพัฒนาเครื่องยนต์ในอนาคตต้องมีน้ำหนักเบาและต้องการการบำรุงรักษาน้อยลง การกำจัดทิ้งต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

บทความอื่นๆ