ตัวอย่างปัญหาที่พบได้ทั่วไปจากการใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน

บริเวณรังผึ้งหม้อน้ำเกิดการอุดตันของพวกสนิท ตะกอน หรือตะกรัน ที่เกิดจากการใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้น้ำเปล่าเติมหม้อน้ำเป็นเวลานาน ซึ่งเมื่อเกิดการอุดตัน ก็จะทำให้น้ำยาหล่อเย็นไม่สามารถไหลผ่านหม้อน้ำ และไม่สามารถไหลเวียนสู่ระบบหล่อเย็นได้ 

การกัดกร่อนและความเสียหายของชิ้นส่วนบริเวณวาล์วน้ำ ที่เกิดจากการใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ

บริเวณปั๊มน้ำ ที่เสียหายจากการกัดกร่อน ทำให้น้ำยาหม้อน้ำไม่สามารถไหลเวียนในระบบได้เพียงพอ เนื่องจากเกิดการรั่วซึมในระบบอีกด้วย 

บริเวณพื้นผิวเสื้อสูบ เกิดการกัดกร่อน เป็นรูรั่วที่ชิ้นส่วน คล้ายตามด จากการใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อเครื่องยนต์เกิดการร้อนจัดหรือ overheat น้ำยาที่ใช้อาจมีจุดเดือดที่ไม่สูงพอ ทำให้น้ำยา หรือน้ำเกิดการเตือด เป็นฟองขึ้น ซึ่งเมื่อฟองดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง จะทำให้เกิดรูรั่วพวกนี้ได้ ซึ่งมีผลทำให้น้ำยาหล่อเย็นรั่วซึมออกจากระบบ 

เกิดบริเวณฝาสูบ ก็มีสาเหตุเช่นเดียวกัน คือ การกัดกร่อนและเป็นรูรั่วตามด จากการใช้น้ำยาหม้อน้ำที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดรูรั่วบริเวณฝาสูบและมีผลให้น้ำยาหมอน้ำรั่วซึมออกจากระบบได้

เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ที่จะเกิดขึ้น ในระบบหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็นที่เหมาะสม และมีคุณภาพ เป็นสิ่งจำเป็นในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ และ เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อีกด้วย

บทความอื่นๆ