คุณสมบัติของ Long Life Coolant

ดูคุณสมบัติเปรียบเทียบ ระหว่างน้ำยาหม้อน้ำทั่วไป กับ น้ำยาหม้อน้ำของ Golden Cruiser จากกราฟ จะเป็นการเทียบที่อุณหภูมิที่เท่ากัน น้ำยาหม้อน้ำของแท้จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

บทความอื่นๆ